توضیحات

در تاریخ 24 ژانویه 2021 شرکت فضایی اسپیس ایکس توانست 143 ماهواره کوچک را در مدار قرار دهد.

 

 

پرتاب این ماهواره‌ها با استفاده از موشک فالکون 9 انجام شد. ایلان ماسک بنیانگذار شرکت اسپیس ایکس و ثروتمندترین فرد و بزرگترین کارآفرین فعلی جهان ، با ارتقاء موشک فالکون 9 یک سرویس فضایی برای انتقال ماهواره‌ها ایجاد کرده که می‌تواند هر چیزی را به راحتی به فضا ارسال کند. در این محموله نیز 10 ماهواره اینترنتی پروژه استارلینک و 133 ماهواره مربوط به مشتریان تجاری به فضا پرتاب شد. جالب است بدانید محموله ای با نام Celestis 17  در این محموله ها قرارداشت که حاوی بقایای سوخته بدن افرادی بود که طبق خواسته‌شان در فضا پراکنده شدند. پرتاب‌ بعدی اسپیس ایکس ،  ارسال ماهواره‌های پروژه استارلینک است.